13 lipca 2024

Poradnik Ortopedyczny

Twoja codzienna porcja wiedzy…

Anatomia i dyskopatia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Kręgosłup_dyskopatia
2 grudnia 2019

Ludzki kręgosłup składa się z kości nazywanych kręgami. Kręgi formują ochronny tunel, nazywany kanałem kręgowym, który otacza kanał kręgowy na całym jego przebiegu. Po każdej stronie rdzenia kręgowego możemy spotkać korzenie nerwowe, wychodzące z kanału kręgowego przez małe kanały kostne, zwane otworami międzykręgowymi.

Advertisement

Odcinek lędźwiowy jest trzecim, licząc od góry, odcinkiem kręgosłupa. Pomiędzy każdym kręgiem znajduje się elastyczna poduszka, nazywana dyskiem międzykręgowym, zachowująca się jak “amortyzator” dla kręgosłupa. Ciśnienie w dyskach kręgosłupa może wzrosnąć o ponad połowę, gdy człowiek zmienia pozycję z pionowej na pochyloną do przodu oraz ponad 80 procent, gdy zmienia pozycję ze stojącej do siedzącej bez oparcia.

Dyski międzykręgowe składają się ze sztywnej, zewnętrznej struktury, nazywanej pierścieniem włóknistym oraz miękkiego, podobnego do żelu wnętrza, nazywanego jądrem miażdżystym.

Podczas urazu, kręgosłup człowieka może ulec forsownemu wygięciu, powodując znaczny ucisk na jeden lub kilka dysków, który przekracza jego wytrzymałość. Rezultatem takiej sytuacji jest wysunięcie się dysku do tyłu, które powoduje mikrourazy pierścienia włóknistego.

Advertisement

Na przebiegu miesięcy i lat taki dysk może ulegać osłabieniu, degeneracji, zmieniając kształt. W tym czasie jądro miażdżyste podlega procesowi odwadniania, tracąc swoją elastyczność.

W przebiegu procesów degeneracyjnych pierścienia włóknistego dochodzi do jego osłabienia. Jądro miażdżyste może taki osłabiony pierścień spychać w kierunku kanału kręgowego, powodując jego uwypuklenie (“bulging disc”). W zależności od lokalizacji uwypuklający się dysk może przesuwać lub uciskać rdzeń lub korzenie nerwowe.

Uwypuklenia centralne wchodzą do kanału kręgowego. Uwypuklenia boczne wciskają się do kanału międzykręgowego, powodując ucisk na korzenie nerwowe. W przypadku zaawansowanego uwypuklenia dysku może dojść do przerwania pierścienia włóknistego. Zjawisko to nazywamy przepukliną.

Advertisement

Powyższe zjawisko objawia się bólem, zaburzeniami czucia i osłabieniem kończyny dolnej, do której korzenie prowadzą swoje włókna nerwowe.
Taki ostry ból jednej z kończyn nazywamy rwą kulszową.

Ćwiczenia na kręgosłup mogą Państwo znaleźć tutaj.

Bibliografia:
1.) https://www.youtube.com/watch?v=nV4ILsaVSXc
2.) https://www.youtube.com/watch?v=nyUD1ODN-aM
3.) https://www.rehab.pl/baza-wiedzy/budowa-kregoslupa/