13 lipca 2024

Poradnik Ortopedyczny

Twoja codzienna porcja wiedzy…

Jest nowy termin egzaminu specjalizacyjnego z Ortopedii!

Egzamin medyczny
24 maja 2020

Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej 2020, ze względu na zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19, nie odbył się egzamin specjalizacyjny z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zgodnie z przepisami czas sesji egzaminacyjnej dobiegł końca, a wielu młodych lekarzy, pomimo trudu włożonego w przyswojenie sobie rozległej wiedzy, pozostało bez tytułu specjalisty. Na szczęście ogłoszono już nową datę egzaminu.

Advertisement


Jak dowiadujemy się z listu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka, podjęto decyzję o zorganizowania egzaminu specjalizacyjnego w dniu 19.06.2020. w Łodzi w Sali widowiskowo-sportowej Atlas Arena. Egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00.
Dodatkowo dowiadujemy się, że ze względu na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19, procedowania jest kolejna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi Ministrowi
Zdrowia podjęcie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji.

Advertisement

Aktualnie jeszcze nie wiadomo w jaki sposób będzie przeprowadzana część ustna egzaminu. Jak wynika z pisma, konkretne terminy poszczególnych egzaminów, zarówno ustnych, jak i pisemnych, zostaną podane
przez Dyrektora CEM za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Oryginalna treść komunikatu:
http://ptoitr.pl/storage/files/ESUyT7WtwD7DYGxlIqKxmXna8czH9KD8w6UUYWZF.pdf