13 lipca 2024

Poradnik Ortopedyczny

Twoja codzienna porcja wiedzy…

28 grudnia 2019

Koleżanki i koledzy

Szanowni Państwo

Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest świętem Ortopedii Polskiej, jest najważniejszym wydarzeniem ortopedyczny w naszym Kraju. Łączy on naukę z wiedzą praktyczną, doświadczeniem i jednocześnie umożliwia bezpośredni kontakt między nami.

Tematami wiodącymi są urazy kończyny górnej, guzy kości oraz deformacje kręgosłupa. Oczywiście niezależnie od tematów wiodących przewidujemy tematy wolne i wykłady szkoleniowe. Sesje naukowe, panele dyskusyjne, sesje plakatowe, kursy pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych co bezpośrednio przekłada się na leczenie naszych pacjentów. To przecież głównie dla nich to robimy, ponieważ naszym celem jest, podniesienie jakości ich życia.

Szczególna uwagę poświęcamy szkoleniu. Wykłady szkoleniowe adresowane będą do rezydentów, tak by wspomóc ich w zdobywaniu wiedzy i bezawaryjnym zdawaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podobną rolę pełnić będą sesje organizowane przez sekcje Towarzystwa i samodzielne Towarzystwa wywodzące się z ortopedii. Wspierać nas będzie Konsultant Krajowy prof. Jarosław Czubak.

Wszystkich członków Towarzystwa zapraszam na Walne Zebranie, na którym przedstawimy nasze dotychczasowe działania i określimy plany na przyszłość. Bardzo czekamy na Wasze głosy w dyskusji by bliżej poznać Wasze oczekiwania, uwagi i propozycje. Ważne jest by mino szalonego rozwoju internetu, mediów socjalnych, pamiętać, że musimy ze sobą rozmawiać, poznawać się, dyskutować, być razem nie tylko na sali obrad, ale również na towarzyskich spotkaniach. To nas łączy, ale również przekłada się na sprawniejsze leczenie naszych pacjentów.

Zjazd odbywa się w Gdańsku. Uroczym i gościnnym i mieście z wielkimi tradycjami. Korzystając z tego proszę nie zapomnieć o podstawowym celu jakim jest ortopedia i traumatologia. Jestem jednak przekonany, że znajdziemy czas by odkryć klimat tego pięknego miasta. Gdańsk to zasłużony, wiodący ośrodek ortopedyczny. Organizator wielu zjazdów, sympozjów i kursów. Jestem przekonany, że dzięki działaniom doświadczonych i sprawnych organizatorów wymienionych w Komitecie Organizacyjnym pod wodzą prof. Tomasza Mazurka i przy wsparciu Naszego Towarzystwa, Zjazd okaże się kolejnym sukcesem.

Do zobaczenia w Gdańsku na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

speakers

prof. Leszek Romanowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Szanowni Państwo!

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w 2020 r. będą organizatorami Zjazdu naszego Towarzystwa. Na Pomorzu Gdańskim będzie to czwarte takie spotkanie.

Pierwsze, zorganizowane przez Henryka Cetkowskiego, ordynatora Oddziału Ortopedii w Gdyni, twórcę polskiej ortopedii w naszym regionie, odbyło się w Gdyni w 1946 r. Tematyka tego VII Zjazdu PTOiTr. dotyczyła spraw wówczas najbardziej aktualnych, takich jak leczenie gruźlicy stawu biodrowego oraz leczenie urazów wojennych.

Powstanie Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku w 1953 r. wpłynęło na dalszy rozwój ortopedii na Pomorzu i zorganizowanie kolejnego XIII Zjazdu Towarzystwa w 1959 r. przez prof. Alfonsa Sengera. Tematem Zjazdu były zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego oraz leczenie gruźlicy kostno-stawowej.

Po kilkunastu latach, w 1976 r., prof. Antoni Hlavaty organizuje kolejny, XXI Zjazd naszego Towarzystwa poświęcony leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz zastosowaniu stabilnej osteosyntezy. W 1992 r., już w niepodległej Polsce, prof. Józef Szczekot organizuje z dużym rozmachem XXIX Zjazd PTOiTr. Tematyka Zjazdu to operacyjne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa oraz obrażenia stawu kolanowego. Zjazd ten został zapamiętany przez wielu ortopedów bardzo pozytywnie jako wydarzenie naukowe, ale także ze względu na świetną organizację. Od tamtego Zjazdu upłynęło trochę czasu – dynamiczny rozwój Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku oraz ortopedii na Pomorzu zachęcił nas do organizacji kolejnego Zjazdu Naukowego naszego Towarzystwa.

Tradycyjnie tematyka zjazdu odnosi się do tych dziedzin w ortopedii, w których Gdańska Klinika jest wiodąca: deformacja kręgosłupa, urazy kończyny górnej oraz leczenie łagodnych nowotworów kości. Z pewnością nie zabraknie tematów do dyskusji – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, takich jak przyoperacyjna tomografia komputerowa, nawigacja, termoablacja czy mikroskop operacyjny, pomagamy naszym pacjentom dużo lepiej i bezpieczniej, łamiemy bariery i ograniczenia.

Zadaniem stojącym przed nami podczas tego Zjazdu jest próba stworzenia zaleceń dotyczących traumatologii narządu dla młodych ludzi szkolących się nie tylko w ortopedii, ale również w neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej czy ratownictwie medycznym. Wiedza ta skierowana jest również do lekarzy szkolących się w radiologii i rehabilitacji. Chcemy, aby formuła Zjazdu ułatwiała nie tylko naukę praktyczną traumatologii, ale również zdanie egzaminu specjalistycznego.

Podejmujemy się trudnego zadania, ale wierzymy, że możemy to zrobić przy współpracy ośrodków ortopedycznych na Pomorzu i w całej Polsce. Sprzyjać nam będzie magiczne miejsce, jakim jest Gdańsk, wspaniała architektura, zabytki, Morze Bałtyckie, które z pewnością zostawią niezapomniane wrażenie na uczestnikach.

Zapraszamy do Gdańska

PREZES ELEKT PTOiTr profesor Tomasz Mazurek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 43. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed