14 czerwca 2024

Poradnik Ortopedyczny

Twoja codzienna porcja wiedzy…

Akademia Chirurgii Ręki
24 maja 2020

Szanowni Państwo!
Okres ostatnich kilkunastu lat to czas dynamicznego, żeby nie powiedzieć, rewolucyjnego rozwoju metod leczenia zarówno ortopedycznego, jak i traumatologicznego. Jest to związane z postępem technologicznym, rozwojem i dostępnością biomateriałów, ale również z doskonaleniem się technicznym całego środowiska ortopedycznego. Dotyczy to oczywiście również chirurgii kończyny górnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu lekarzy, chcących posiadać umiejętność biegłego operowania kończyny górnej w gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierownictwem prof. Tomasza Mazurka powstała Akademia Chirurgii Ręki. Kursy AChR zostały objęte patronatem PTChR.

Wykładowcami AChR, obok prof. Tomasza Mazurka i członków jego zespołu, są również wybitni specjaliści z innych ośrodków klinicznych: dr n.med. Mariusz Bonczar, dr n.med. Piotr Czarnecki, dr n.med. Ahmed Elsaftawy, prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, prof. dr hab. med. Leszek Romanowski, prof. dr hab. med. Andrzej Żyluk.

W ramach AChR przedstawiamy aktualny stan wiedzy na temat najważniejszych zagadnień z zakresu leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego uszkodzeń całej kończyny górnej. Nasz obszar zainteresowania sięga od palców do okolicy barku.

Kursy skierowane są do lekarzy w trakcie specjalizacji, pielęgniarek i instrumentariuszek ortopedycznych oddziałów zabiegowych.

Typowe choroby i uszkodzenia z zakresu chirurgii ręki obejmują:

W obrębie ręki:
• uszkodzenia nerwów i ścięgien,
• złamania kości promieniowej, kości palców i nadgarstka,
• zespół kanału nadgarstka.

W obrębie łokcia:
• złamania,
• łokieć tenisisty,
• łokieć golfisty,
• przykurcze i deformacje pourazowe,
• zmiany zwyrodnieniowe.

W obrębie barku:
• zespoły bólowe,
• uszkodzenia pierścienia rotatorów,
• niestabilność,
• zespół zamrożonego barku,
• zmiany zwyrodnieniowe,
• złamania,
• deformacje pourazowe,
• uszkodzenia splotu ramiennego.

W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także wprowadzone w ostatnich latach nowoczesne techniki operacyjne, tzw. procedur mało-inwazyjnych. Należą do nich techniki artroskopii barku, artroskopii łokcia i nadgarstka, endoskopowego odbarczania nerwów, które pozwalają na wykonanie wielu rekonstrukcji uszkodzonych tkanek bez konieczności wykonywania otwarcia stawów.

Kolejną techniką pozwalającą na poprawę funkcji w zaawansowanych zwyrodnieniach jest endoprotezoplastyka (wymiana stawu). W kończynie górnej może dotyczyć zarówna barku, jaki i łokcia, nadgarstka czy stawów palców.

dr hab. med. Tomasz Mazurek prof. nadzw. GUMed

Kierownik Naukowy Akademii Chirurgii Ręki